Persbericht | Aantal beleggende huishoudens in 2020 hard gegroeid (+17%)

De Nederlandse markt van particuliere beleggers groeit al sinds 2017. In 2020 zelfs met een groei van 17% (1,75 miljoen beleggende huishoudens).
08 december 2020
Retail-Investor_NL
Reg van Steen_NL
Reg
van Steen

Senior Client Director, Insights division

Reg van Steen

De bevindingen zijn gebaseerd op een onderzoek onder een representatieve steekproef van 37.954 huishoudens en vervolgonderzoeken onder 1.440 beleggende huishoudens en 522 huishoudens die van plan zijn binnen 12 maanden te gaan beleggen. 

Hoogste groei aantal beleggers sinds jaren '90 

Terwijl de Nederlandse markt van particuliere beleggers al sinds 2017 een gezonde groei vertoonde is er in 2020 nog een schepje bovenop gedaan. De groei van 17% tot 1,75 miljoen beleggende huishoudens is deze eeuw nog niet vertoond.

Alleen in de late jaren '90, de jaren van de roemruchte ‘campinghausse’, stelden we hogere groeicijfers vast. Overigens belegde toen op de top van de markt 25% van de Nederlandse huishoudens; dat niveau hebben we met momenteel 22% nog niet bereikt. Niettemin hebben we nu vier jaren van achtereenvolgende groei achter de rug en dat is uniek te noemen.  

De aantrekkingskracht van de beurs wordt vooral gedragen door de lage spaarrente en daarmee het groeiende inzicht dat men met beleggen op de langere termijn meer rendement kan realiseren. Daarnaast is 2020 een uitzonderlijk jaar, omdat consumenten door de Covid-19 pandemie noodgedwongen meer thuis zaten en meer tijd hadden om zich over beleggen te buigen.

Bovendien lieten beurskoersen, na een aanvankelijke hapering in het voorjaar, een overtuigend herstel zien en dat heeft zonder twijfel velen gestimuleerd om de stap te zetten. Overigens zien we ook dat beleggers met meer beleggingservaring hun asset mix aanpasten en per saldo minder spaarden en meer gingen beleggen.  

Zelf beleggen weer meer in trek 

Een opvallende ontwikkeling is dat het zelf beleggen - dus zelf beslissen in welke aandelen, beleggingsfondsen, derivaten e.d. men wil beleggen - weer meer in trek is. In voorgaande jaren leek het erop dat de belangstelling daarvoor stabiel bleef, terwijl geautomatiseerd vermogensbeheer populairder werd. Die vorm van beleggen groeit nog steeds, maar de penetratie van zelf beleggen neemt eveneens toe. Dit betekent ook dat een groeiende groep zowel zelf belegt als gebruikmaakt van geautomatiseerd vermogensbeheer. 

Alle banken en brokers zien hun klantenkring van zelfbeleggers toenemen in een markt die onstuimig groeit. Er zijn echter grote verschillen tussen aanbieders, waarbij sommige een veelvoud aan groei zien terwijl andere er slechts heel bescheiden van profiteren. Daaruit blijkt dat consumenten zeer selectief zijn in hun keuze. 

Duurzaam beleggen wint gestaag terrein 

De opmars van duurzaam beleggen gaat gestaag door en dat gebeurt op twee fronten. Enerzijds komen er meer beleggers bij die (ook) duurzaam beleggen, anderzijds zien we dat duurzame beleggers hun portefeuille verder verduurzamen. Ook hierbij constateren we grote verschillen tussen aanbieders, zelfs tussen aanbieders die zich specialiseren in een duurzaam aanbod.  

Vooruitzicht 2021

Onder niet-beleggende huishoudens zien we de interesse in beleggen verder toenemen. Momenteel heeft 12% in het komende jaar enige plannen om te gaan beleggen. Een dergelijk grote bereidheid is in de afgelopen jaren niet voorgekomen. We gaan er dan ook vanuit dat de groei van het aantal beleggende huishoudens in 2021 door zal zetten.

Reg van Steen