Tilaa Elintarviketalous-julkaisu

Elintarviketalous-julkaisu sisältää laajan katsauksen Suomen maatalous- ja elintarvikesektorin tuotanto- ja kulutuslukuihin sekä hintoihin kuudelta edeltävältä vuodelta. Tilasto-osion kansainvälinen osuus kattaa EU-alueen sekä EU:sta eronneen Ison-Britannian. Julkaisu sisältää myös tilastoja väestöstä, kotitalouksista, elintarviketeollisuudesta, kaupan rakenteesta ja myynnistä.

- Eri elintarvikkeiden kulutus Suomessa
- Suomen maatalouden tulot ja menot
- Maatalouden tuotantovälineiden hintojen muutokset
- Eri elintarvikkeiden vähittäishinnat Suomessa
- Tuotetun lihan ja maidon määrät EU-maissa

Elintarviketalous ilmestyy vuosittain kesällä.