Ymmärrätkö kohderyhmääsi asiakkaina, kuluttajina vai ihmisinä?

Omista asiakkaista saatava tieto on tärkeää, mutta usein se kertoo kohderyhmän tilanteesta vain rajallisesti.
09 joulukuuta 2021
Ymmärrätkö kohderyhmääsi
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Omista asiakkaista saatava tieto on tärkeää, mutta usein se kertoo kohderyhmän tilanteesta vain rajallisesti. Se ei paljasta millaisena asiakkaat tai tavoittelemasi kohderyhmät näyttäytyvät koko tuoteryhmän kuluttajina tai ihmisinä.

Asiakkaan ja kohderyhmän tunteminen kuluttajana avaa uusia mahdollisuuksia yrityksen kasvulle ja menestykselle. Se auttaa ymmärtämään, miten kohderyhmä kuluttaa kilpailijoiden tuotteita ja miten se suhtautuu muihin toimialoihin sekä tarkentamaan kuvaa kilpailukentästä, jonka sisällä kuluttaja tekee päätöksiä rahan- tai ajankäytöstään.

Pidemmälle kohderyhmän tuntemisessa päästään, kun hänet ymmärretään kokonaisvaltaisena ihmisenä. Mitkä ovat hänen arvonsa ja asenteensa, miten trendit ja ilmiöt vaikuttavat häneen ja mitkä ovat vaikutukset eri tarpeiden ja toimialojen näkökulmista.

Kohderyhmän tunteminen kuluttajana ja ihmisenä hyödyttää liiketoimintaa jokaisella osa-alueella; innovaatioista luoviin toteutuksiin, brändistä asiakaskokemuksen hallintaan ja markkinointiratkaisuista mediavalintoihin.

Data luo näkemyksiä

Data varmistaa perusteet päätöksenteolle ja auttaa yritystä menestymään. Dataan liittyy sekä hyviä että haasteellisia puolia. Parhaimmillaan data on asianmukaista sekä laadukasta ja sitä hyödynnetään brändien tilanteiden seurannassa, toimenpiteiden suunnittelussa sekä näkemysten muodostamisessa. Huonoimmillaan datan lähteitä ei tunneta tai data ei edusta tavoiteltavaa kohderyhmää, eikä sitä osata tulkita tai muodostaa siitä todellisia näkemyksiä.

Datasta jalostettu tieto ei ole pelkkiä numeroita, vaan tiedosta johdettuja näkemyksiä, näkemyksistä muodostettuja toimenpiteitä ja varmuutta toimenpiteiden positiivisista vaikutuksista. Ihanteellisesti tieto on integroitu yrityksen toimintaan siten, että se tuottaa näkemyksiä, seuraa näkemysten perusteella asetettuja tavoitteita ja tukee kasvua.

Kantarin Mind-tietopankki tarkastelee kuluttajia kokonaisvaltaisesti aina asiakkuudesta kuluttajaan ja kuluttajasta ihmiseen. Sen avulla voidaan muodostaa tietoon perustuvia näkemyksiä ja toimintasuunnitelmia yrityksen kasvun tueksi.

Syvennä asiakasymmärrystä Mind-tietopankin avulla!

Ota yhteyttä