Hyvinvointi on avain hyvään arkeen

Terveys- ja hyvinvointipalveluista ollaan valmiita maksamaan ja niitä myös mainostetaan.
02 toukokuuta 2024
hyvinvointipalvelut
Tarja
Pentilä

Ota yhteyttä

Suomalaiset ovat jo seitsemättä kertaa peräkkäin maailman onnellisin kansa. Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista kertookin olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämänlaatuunsa. Tyytyväisyys kasvaa iän myötä, mutta kiireiset ruuhkavuodet tuovat tyytyväisyyteen notkahduksen. Hyvinvointi on myös yhteisöllisyyttä, erityisesti naiset kokevat, että sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen edistää hyvinvointia. 

Yleinen terveys koetaan nyt kuitenkin hieman heikommaksi kuin vuonna 2020 ja ehkäpä osin juuri siksi terveyttä edistetään nyt entistä useammalla eri tavalla.  Lähes kolme neljästä kokee hyvinvoinnin edistämisen yhä enemmän omana henkilökohtaisena vastuuna. Kantar Mind Kuluttaja -tutkimuksen mukaan tärkein motivaattori hyvinvoinnin edistämiseen on halu nauttia arjesta täysipainoisesti – 67% vastaajista jakaa tämän näkemyksen. Erityisesti nuoremmat (nuorista naisista 60 % ja miehistä 48 %)  korostavat ulkonäön merkitystä tärkeänä motivaattorina. Vanhemmat ikäryhmät painottavat sairauksien ennaltaehkäisyn tärkeyttä - 50+ miehistä 64 % ja naisista 71%. Yhä useampi suomalainen tavoitteleekin nyt laaja-alaista hyvinvointia ja edistää sitä monin eri tavoin.

Terveys- ja hyvinvointipalveluista ollaan valmiita maksamaan ja niitä myös mainostetaan

Urheilu- ja liikuntakeskukset käyttivät viime vuonna lähes 2 miljoonaa euroa mainontaan. Yksityisiä lääkäripalveluja omalla rahalla maksettuna käyttää nyt joka neljäs, 50 + naisista jo joka kolmas. Kantar Ad Intelligence -tietopankin mukaan yksityislääkäripalveluiden mainontaan käytettiin 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Hyvinvointi ja wellness on pitkään ollut kasvava globaali trendi

Hyvinvointia ajatellaan laajempana käsitteenä  urheilusta, unesta ja ruokavaliosta aina sosiaaliseen ja vastuulliseen hyvinvointiin ja siihen liittyviin ympäristötekoihin saakka. Myös henkinen hyvinvointi ja terveys ja niistä huolehtiminen on tullut yhä tärkeämmäksi hyvinvoinnin osa-alueeksi, esim. mindfulness tai vaikkapa tietyn taajuiset taustaäänet, kuten ”brown noise”, joka auttaa rauhoittumaan hyvään uneen. Kantar Mindin mukaan erilaisia hyvinvoinnin seuraamiseen tarkoitettuja laitteita tai sovelluksia käyttää nyt joka neljäs ja usein niillä seurataan myös hyvää unta ja palautumista. 

Kantar Median Mind-kuluttajatietopankki tarkastelee kuluttajia kokonaisvaltaisesti aina mediakäytöstä asiakkuuteen, kuluttajuuteen ja kuluttajaan ihmisenä. Sen avulla voidaan muodostaa tietoon perustuvia näkemyksiä ja toimintasuunnitelmia yrityksen kasvun tueksi.

Mediamainonnan tuoteryhmä- ja brändikohtaiset analyysit toimivat kilpailijaseurannan ja mediasuunnittelun tukena varmistaen brändin riittävän näkyvyyden, oikeat mediavalinnat ja mainonnan ajoitukset. Ajantasaista tietoa mediainvestointien kehittymisestä eri toimialoilta, mainostajista, brändeistä ja medioista saat Kantar Ad Intelligence -palvelustamme.

Ota yhteyttä