Brändien menestyminen haastavassa ajassa

Tässä hetkessä menestyville brändeille on yhteistä se, että ne ovat vahvasti läsnä markkinalla, ymmärtävät kuluttajia sekä tuovat todellista lisäarvoa ihmisten elämään.
08 huhtikuuta 2024
hinnoitteluvoima merkityksellinen brändi
Nina
Frosterus

Ota yhteyttä

Elämässä on tällä hetkellä paljon asioita, jotka aiheuttavat huolta ja epävarmuutta. Myös mollivoittoinen taloustilanne painaa mieltä, kannustaa järkiperäiseen rahankäyttöön ja säästämään tulevaisuuden varalle. Suomalaiset eivät kuitenkaan ole heittäneet kirvestä kaivoon, vaan etsivät itselleen toimivia tapoja pärjätä jatkuvien epävarmuuksien ja kriisien keskellä, oli sitten kyse taloudesta, poliittisesta ilmapiiristä, ilmastoahdistuksesta, tekoälyyn liittyvistä huolista tai jostakin muusta.

Tästä kumpuaa kuluttajien tarve rauhoittaa ja turvata oma arki, sekä tuoda elämään lohtua ja mukavuutta. Yrityksille ja brändeille on tärkeää tukea heitä tässä.  

Menestyvät brändit ymmärtävät kuluttajia

Epävarmassa taloudellisessa ympäristössä vain harva brändi menestyy – näille brändeille on yhteistä se, että ne ovat vahvasti läsnä markkinalla sekä tuovat todellista lisäarvoa ihmisten elämään. Nämä ominaisuudet tekevät niistä vastustamattomia.

Kun muutoksesta ja epävakaudesta on tullut normi, suomalaiset haluavat toisaalta turvaa ja rauhaa, toisaalta mukavuutta ja lohtua. Kantarin Monitor-asennetutkimus kertoo, että suomalaiset kaipaavat elämäänsä etenkin hyvää arkea, terveyttä, lepoa ja liikuntaa. Viime vuosiin verrattuna aiempaa useampi janoaa onnellisuutta, huolettomuutta ja arjen helpottamista. Eli piirtyy kuva suomalaisten tarpeesta rauhoittaa ja turvata oma elämä ja arki. Halutaan turvata sitä mitä on, ja elämää jota ollaan rakennettu.

Samalla suomalaiset hakevat lohtua ja mukavuutta eskapismin ja itsehoidon avulla. Oma aika, oma onnellisuus, oma hyvinvointi ja ulkonäkö ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Halutaan irtautua työstä, perheestä ja muista velvollisuuksista. Tätä eskapismia tukevat niin mediasisällöt kuin hyvä ruoka ja makuelämykset. Tämän vuoksi kuluttajille resonoivat brändit, jotka tarjoavat mukavuutta, pakoa arjesta tai tukevat omanarvontuntoa.

Brändien menestys kumpuaa erilaisuuden tunnistamisesta

Ajassa, jolloin kuluttajat säästävät tulevaisuuden varalle ja etsivät edullisempia vaihtoehtoja, markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet kaupan omat merkit. Ne ovat pystyneet vastaamaan kuluttajien järkiperäiseen rahankäyttöön liittyviin funktionaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Kaupan omien merkkien voittokulku tukee kuitenkin valikoiman samankaltaisuutta ja yhdennäköisyyttä. Siksi brändituotteiden menestysresepti piilee (merkityksellisen) erilaisuuden tunnistamisessa. Innovointi toimii tässä polttoaineena, lisäten brändin vetovoimaa ja erottautumista kilpailijoista. Mainonnalla puolestaan varmistetaan vankka asema kuluttajien mielissä. 

Olemalla kuluttajille merkityksellisesti erilainen, brändi pystyy paremmin oikeuttamaan hintapisteensä ja pärjäämään kilpailussa markkinaosuuksista sekä nyt että jatkossa. Kun brändimielikuvat ovat oikein, ei hintavampikaan vaihtoehto tunnu ylihintaiselta.

Kantarin ratkaisujen keskiössä on laajasti arvostettu ja ulkoisesti validoitu Meaningfully Different -viitekehys, jonka avulla ymmärretään, mikä vaikutus kampanjalla tai innovaatiolla on yrityksen brändiarvolle ja myynnille.

 
Ota yhteyttä