Vuoden 2021 arvokkaimmat globaalit brändit – Tesla kovin nousija

Taloudellinen optimismi nosti maailman arvokkaimmat brändit ennätyskasvuun vuonna 2021.
24 elokuuta 2021
BrandZ
Tapio
Heikinheimo

Ota yhteyttä

Kantarin globaalissa BrandZ-tutkimuksessa sadan arvokkaimman brändin kokonaisarvo nousi 7 100 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Kasvua edellisvuoteen oli 42 prosenttia. Pörssikurssien ja sen myötä brändien arvon nousu ennätystasolle johtuu talouden elvytyspaketeista, rokotteiden paremmasta saatavuudesta ja BKT:n näkymien parantumisesta.

Voimakkaimmin kasvaneiden brändien menestys perustuu ennen muuta keskimääräistä erottuvampaan brändipositioon. Siinä missä top100-listan kaikki brändit ovat erittäin tunnettuja (salience), menestyvimmät ovat myös merkityksellisiä kuluttajille (meaningful) ja ennen muuta erottuvat muista kategoriansa brändeistä (different). Hitaammin kasvavien brändien haasteena on usein salience gap – tilanne, jossa brändi tunnetaan ja on tiedossa erinomaisesti, mutta se ei puhuttele kuluttajia eikä erotu muista riittävästi. Muista brändeistä erottuminen kuluttajalle merkityksellisellä tavalla on yksi keskeisimmistä voimakasta kasvua selittävistä tekijöistä.

Kohokohtia vuonna 2021:

- Amazon säilytti asemansa maailman arvostetuimpana brändinä, kasvaen 64%.
Tesla on nopeimmin kasvava brändi, josta tuli arvostetuin autobrändi 275%:n kasvulla.
Yhdysvaltain brändit kasvoivat nopeimmin vuonna 2021, niiden arvon ollessa nyt 74% Top100-kokonaisarvosta.
Kiinalaiset yritykset ovat vakiinnuttaneet asemansa. Kiinalaiset brändit muodostavat 14% Top100-kokonaisarvosta, kun taas eurooppalaisten tuotemerkkien osuus jää kahdeksaan prosenttiin.

Kantar BrandZ on globaali brändien arvoa vuosittain mittaava tutkimus. Globaalisti sekä maittain julkaistavat tulokset perustuvat mittaviin analyyseihin yritysten talousluvuista sekä brändien kehitystä seuraavista tutkimuksista. BrandZ on luonut kuvaa maailman arvokkaimmista brändeistä vuodesta 1998 perustuen kaikkiaan yli neljään miljoonaan kuluttajahaastatteluun 18 000 brändistä 51 markkinalla.

Ota yhteyttä