Mihin brändisi menestys perustuu? Analytiikan avulla löydät tehokkaimmat kasvun ajurit

Brändien on tärkeä ymmärtää tavoiteltavien ominaisuuksien ja investointien merkitys kasvulle.
23 syyskuuta 2021
analytiikka
Marianne
Lindholm

Ota yhteyttä

Brändien on tärkeä ymmärtää tavoiteltavien ominaisuuksien ja investointien merkitys kasvulle. Brändistrategioiden optimoinnissa tulee huomioida pitkän tähtäimen brändipääoman kehittäminen ja lyhyen aikavälin myyntitavoitteet. Näiden asioiden selvittäminen ja ratkaiseminen ei ole helpoimmasta päästä, koska yhtälön keskiössä ovat kuluttajan mielipiteet ja käyttäytyminen.

Kyselytutkimuksista tiedämme, mitä ihmiset ajattelevat brändistä, minkälaisia ominaisuuksia ja assosiaatioita brändeihin liittyy jne. Todellisuudessa kuluttajilla on erittäin epäselvä ja monimutkainen kuva siitä, mikä heidän mielessään muodostaa brändin. Brändi on lähinnä mentaalinen verkosto toisiinsa liittyviä ominaisuuksia ja assosiaatioita, joista jotkut korreloivat voimakkaammin toistensa kanssa ja toiset vähemmän.

Brändikäsityksen muodostumiseen vaikuttaa verkosto brändiominaisuuksia

Verkosto brändin ajureita eli drivereita vaikuttaa brändikäsityksen muodostumiseen suorasti tai epäsuorasti. Onnistuneessa brändin hallinnassa tunnistetaan juuri omalle brändille merkityksellisimmät kasvun ajurit. Apuna yhtälön ratkaisussa toimivat mm. driver-analyysit, joiden avulla päästään kurkistamaan syvemmälle brändin menestykseen ja kasvuun liittyviin tekijöihin.

Brändin rakenteen analyysi (Brand Structure Analysis) on Kantarin tapa tehdä driver-analyysejä ja tuottaa lisäarvoa nykyiselle bränditiedolle. Analyysi käsittää brändimielikuvan muodostumisen monimutkaisuuden kuluttajien mielissä ja huomioi brändin drivereiden väliset suhteet kasvupolkujen muodostumisessa.

 

Kantarin analyysi ei ole vain mallintamistekniikka vaan kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, joka lähtee liikkeelle kyselydatasta, tarkastelee eri brändiominaisuuksien välisiä suhteita ja assosiaatioita, tunnistaa eri assosiaatioiden ja teemojen tärkeyden brändipääoman kehittämisessä ja löytää tehokkaimman reitin tai polun brändin kasvulle.

 

Seuraavassa Kantarin analytiikka-webinaarissa 14.10.2021 kuulet, kuinka analytiikan avulla on mahdollista parantaa brändityön tehokkuutta. Puhujana Mika Fischerström, Head of Analytics Nordics.

 

Varmista, että saat kaiken irti keräämästäsi seurantatiedosta ja ota analytiikka avuksi brändin hallintaan. Analytiikan asiantuntijamme keskustelevat mielellään aiheesta enemmän.

 

 

Ota yhteyttä